Publicerad: 15 november 2022

Pilotprojektet Citizen Arena SMART-ER Citizen Science har startat.

UAB anordnade den 12 september det allra första personliga uppstartsmötet för ett nytt medborgarforskningsprojekt inom ramen för ECIU SMART-ER program. I detta projekt kommer en grupp universitet att gå samman för att tillsammans skapa SMART-ER-piloter för medborgarforskning för att öka medborgarnas medvetenhet om miljöutmaningar och alternativa alternativ för resurshantering i fråga om vatten, biologisk mångfald, avfall, luft, klimat och energi. För att göra detta kommer gruppen att skapa "Citizen Arenas" som en plattform där alla dessa alternativa alternativ diskuteras, inklusive medborgarnas intressen, erfarenheter och gröna samhällsbehov. Medborgararenorna kopplar samman medborgare och akademiker med genomförandet av pilotprojekt där medborgarna själva kan uppleva fördelarna med att övergå till nya mönster för energianvändning och avfallshantering och delta i övervakningen av vattenkvalitet, luftkvalitet och klimatparametrar, t.ex. värme i städerna. Medborgararenorna fungerar som en förstärkare där medborgarna kan förklara sina erfarenheter för andra medborgare och lösa problem och utmaningar som samhället står inför. Förklaringar, vägledning och hjälp kommer att stödjas av de lokala forskare som deltar i detta förslag.


Forskare som representerar INSA Toulouse Frankrike, UAB Spanien, KTU Litauen, Universitetet i Averio Portugal, och Linkopings universitet Sverige presenterade alla sitt arbete med sina pilotprojekt inom medborgarforskning för vattenkvalitet, luft, biologisk mångfald, energi, vatten och matavfall hittills och vad de planerar att göra under de kommande månaderna.