Publicerad: 27 juli 2023

En app för medborgarforskning utvecklas i Linköping

Linköping har utvecklat två pilotappar som kan användas av deltagare i medborgarforskningsprojekt för att rapportera upplevelser av värme och luftkvalitet i städer. Apparna har distribuerats till de andra partnerna i ECIU CARE för att användas i Citizen arena-kampanjer. I Linköping initierade de medborgararenor med cirka 60 anställda från Linköpings universitetsbibliotek i början av juni. Personalen kommer att använda apparna under juni, juli och september. I slutet av september kommer de att hålla workshops tillsammans med deltagarna för att utforska erfarenheterna och resultaten av apparna och vidareutvecklingar. De planerar också att använda apparna på en medborgararena under European Researchers' Night den 29 september, då de kommer att delta i ett evenemang på ett kulturcenter i ett bostadsområde i Linköping.