Publicerad: 2 maj 2023

ECIU:s paneuropeiska medborgararenor WaterBlitz startar

Som en del av den vecka då Världsvattendagen (22 mars) hålls är DCU Water Institute glada över att vara värd för en paneuropeisk Waterblitz som en del av ECIU - Smart-er, Citizens Arenas-projektet. Partner från Frankrike, Spanien, Sverige, Irland och Portugal deltar genom att bli medborgarforskare under veckan och samla in och testa vattenprover. Proverna kommer att testas för fosfat och nitrat i en rad floder och vattendrag i Europa där medborgare från skolor, högskolor och allmänheten kommer att delta. DCU Water Institute kommer att samla in alla resultat och kartlägga alla resultat på en karta för att jämföra resultaten i hela Europa och samtidigt samla in information om processen och hur den är till nytta för ett samhälle.
Syftet med Waterblitz i detta projekt är att öka allmänhetens medvetenhet om de utmaningar som våra vattendrag står inför idag, att möjliggöra samskapande mellan forskare och medborgare av vetenskapliga frågor där medborgarna är involverade i hela processen där de kan hjälpa till att utveckla pilotprojekt som är effektiva och löser några av de stora miljöutmaningar som vi står inför idag.

Mer information och framsteg finns på www.citizenarenas.eu eller följ projektet på Twitter @citizenarenas

Etiketter: #SMARTER #ECIU #CitizenScience #CoCreation #CitizenArenas #CARE #University #Collaboration #Research #Europe #GreenDeal #AirQuality #WaterQuality #Climate #Biodiversity #Energy #Waste #WaterUse #Waste #WaterUse

SMART-ER-projektet har fått finansiering från Europeiska unionens Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram under Grant Agreement #101016888. Detta resultat återspeglar endast författarens åsikt och EU är inte ansvarigt för någon användning som kan göras av den information som den innehåller.