Publicerad: 28 juli 2023

First Citizens Arenas om kommunal kompostering

De första medborgararenorna om WP3-kompostering i samhället ägde rum de senaste 14th juni vid UAB, som samlade mer än 100 personer bland elever och lärare från grundskolan Escola de Bellaterrahar forskare från Institutionen för kemi-, biologi- och miljöteknik vid UAB och lokala myndigheter från den offentliga förvaltningen, t.ex. Katalanska avfallsbyrån, att dela med sig av olika verkliga erfarenheter av hantering av organiskt avfall i Katalonien, med särskilt fokus på kommunala komposteringsinitiativ, baserat på vad eleverna vid Escola de Bellaterra har arbetat med under denna akademiska kurs.

Sessionen var uppdelad i två huvudblock, där det första var en presentation av de olika erfarenheterna av kompostering i samhället ur olika perspektiv - från nybörjare till erfarna forskare - och det andra en diskussionsworkshop i små grupper för att prata om de fördelar och förbättringar som denna typ av alternativ för avfallshantering medför.