Paskelbta: 15 lapkričio 2022

Pradėtas bandomasis projektas "Citizen Arena SMART-ER Citizen Science Pilot

UAB rugsėjo 12 d. surengė pirmąjį tiesioginį susitikimą, skirtą naujam piliečių mokslo projektui pagal ECIU SMART-ER programa. Šiame projekte grupė universitetų susivienys, kad kartu sukurtų "SMART-ER Citizen Science Pilot" projektus, kuriais siekiama didinti piliečių informuotumą apie aplinkosaugos problemas ir alternatyvias išteklių valdymo galimybes, susijusias su vandeniu, biologine įvairove, atliekomis, oru, klimatu ir energija. Šiuo tikslu grupė sukurs "Piliečių arenas" - platformą, kurioje bus aptariamos visos šios alternatyvios galimybės, įskaitant piliečių interesus, patirtį ir žaliosios bendruomenės poreikius. Piliečių arenos sujungia piliečius ir akademinę bendruomenę įgyvendinant bandomuosius projektus, kuriuose piliečiai gali tiesiogiai išbandyti perėjimo prie naujų energijos vartojimo modelių, atliekų tvarkymo naudą ir dalyvauti stebint vandens kokybę, oro kokybę ir klimato parametrus, pavyzdžiui, miesto karštį. Piliečių arenos veikia kaip stiprintuvas, kuriame piliečiai gali paaiškinti kitiems piliečiams savo patirtį ir spręsti bendruomenės problemas bei iššūkius. Paaiškinimus, patarimus ir pagalbą teiks šiame pasiūlyme dalyvaujantys vietos tyrėjai.


Mokslininkai, atstovaujantys INSA Tulūzoje Prancūzija, UAB Ispanija, KTU Lietuva, Averio universitetas Portugalija ir Linkopings universitetas Švedija pristatė savo darbą, susijusį su bandomaisiais piliečių mokslo projektais vandens kokybės, oro, biologinės įvairovės, energijos, vandens ir maisto atliekų srityse, ir ką planuoja nuveikti per ateinančius mėnesius.