Publicerad: 11 januari 2023

Piloterna om resursanvändning har börjat!

Eftersom ECIU SMART-ER fortsätter att utvecklas, och den här månaden tittar vi på arbetspaket 3. Under ledning av teamet i UABArbetspaket 3 syftar till att öka medvetenheten om användning/återanvändning av energi, vatten, livsmedel och avfall. 

UAB har påbörjat sina planer och samarbetar med elever från grundskolan "Escola de Bellaterra" som ligger vid UAB campus.

Det första steget i detta arbetspaket är att studera den nuvarande uppfattningen och medvetenheten som skolbarn har om ämnen relaterade till miljö, avfallsgenerering samt vatten och energi. Detta kommer att göras genom en karakteriseringsundersökning baserad på behoven för de olika åldersgrupperna, som kommer att upprepas i slutet av kursen för att bedöma förändringen i deras uppfattning om dessa ämnen.

Dessutom syftar pilotprojektet till att barnen själva ska experimentera och upptäcka sin vattenförbrukning i samband med sin verksamhet i skolan, liksom sin dagliga avfallsgenerering, för att utforska åtgärder och lösningar som hjälper dem att minimera dessa förbrukningar eller att dra nytta av avfallet. I linje med det senare håller ett komposteringssystem på att installeras i skolan, som kommer att användas som ett levande laboratorium där de kan lära sig om avfallsproblem, avfallshantering och resursåtervinning.

Vad är ECIU Smarter?  ECIU SMART-ER.  

I detta projekt kommer en grupp universitet att gå samman med målet att skapa SMART-ER Citizen Science Pilots för att öka medborgarnas medvetenhet om miljöutmaningar och alternativa resurshanteringsalternativ relaterade till vatten, biologisk mångfald, avfall, luft, klimat och energi. Forskare som företräder INSAToulouse Frankrike, UAB Spanien, KTU Litauen, Universitetet i Averio Portugal, och Linkopings universitet Sverige kommer alla att delta. 

Mer information och framsteg finns på www.citizenarenas.eu eller följ projektet på Twitter @citizenarenas 

Etiketter: #SMARTER #ECIU #CitizenScience #CoCreation #CitizenArenas #CARE #University #Collaboration #Research #Europe #GreenDeal #AirQuality #WaterQuality #Climate #Biodiversity #Energy #Waste #WaterUse #Waste #WaterUse