Publicerad: 5 september 2023

Forskare inom CARE-projektet medverkar i ett portugisiskt TV-magasin

Forskare inom CARE-projektet medverkar i ett portugisiskt TV-magasin

Roberto Martins, forskare vid universitetet i Aveiro (Portugal) och gruppmedlem i projektet Citizen Arenas, deltog i det sista avsnittet av 2nd säsong av TV:s vetenskaps- och teknikmagasin "UAU! - Kunskap utan gränser", (även känt som "Wow! - Vetenskap utan gränser"). Avsnittet kommer att sändas på RTP3, den portugisiska kostnadsfria public service-kanalen som sänder 24-timmars nyheter, nästa söndag den 30 julith, kl. 17.30, som sedan upprepas nästa onsdag kl. 17.45.

I detta avsnitt, som helt ägnas åt "Citizen Science", fick Roberto Martins möjlighet att ta upp vikten av att involvera samhället och medborgarna i vetenskap och vetenskapliga projekt, med fokus på aktiviteterna i Citizen Arenas-projektet i Portugal. På uppdrag av det stora forskarteamet talade Roberto om aktiviteterna och de viktigaste resultaten om vattenkvalitet, luftkvalitet, omvärdering av matavfall och bioinvasions påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid kustlagunen Ria de Aveiro.

Han betonade att det är avgörande att involvera samhället i vetenskapen eftersom det möjliggör storskalig datainsamling och realtids- och omfattande spatiotemporal miljöövervakning, tillför unika perspektiv och expertis inom specifika områden samt främjar innovation och lösning av komplexa problem. Dessutom möjliggör det en mer öppen, inkluderande och ansvarsfull vetenskap, ökar den allmänna förståelsen för vetenskap och dess fördelar, uppmuntrar samarbete och innovation, stärker förhållandet mellan forskarsamhället och samhället samt ger människor möjlighet att aktivt bidra till att generera kunskap och fatta välgrundade beslut. Detta tillvägagångssätt stärker allmänhetens förtroende för vetenskap och uppmuntrar till medborgardeltagande, vilket gör det möjligt för medborgarna att bli förändringsaktörer i sina lokalsamhällen, i enlighet med ECIU SMART-ER-projektet, det EU-projekt som finansierade vår pilotverksamhet.

 

Alla avsnitt av UAU! kan ses på RTP Spel och Youtube-kanal vid universitetet i Aveiro. Innehållet är på portugisiska, men översättningen till andra språk kan konfigureras i Youtube-videon på begäran. Mer information om tidningen finns på denna webbplats pressmeddelande.

Roberto Martins, Investigador da Universidade de Aveiro (Portugal) e membro da equipa do projecto Arenas Cidadãs, participou no último episódio da 2ª temporada do magazine da RTP 3 de ciência e tecnologia "UAU! - Ciência sem Limites". O episódio será transmitido na RTP3, no próximo domingo, dia 30 de julho, pelas 17h30, repetindo-se na próxima quarta-feira às 17h45.

I detta avsnitt, som helt och hållet ägnas åt "Ciência Cidadã", tar utredaren upp hur viktigt det är att samhället och cidadãos engagerar sig i ciência och våra vetenskapliga projekt, med särskild inriktning på de aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet Arenas Cidadãs i Portugal. Em nome da vasta equipa de investigadores, Roberto Martins falou sobre as atividades e os principais resultados sobre a qualidade da água, qualidade do ar, revalorização dos resíduos alimentares e impacto das bioinvasões na biodiversidade e nos serviços do ecossistema da Ria de Aveiro. Roberto Martins ressaltou ainda que envolver a sociedade na ciência é fundamental, uma vez que permite a recolha de uma grande quantidade de dados e uma monitorização ambiental espaciotemporal ampla e em tempo real, ger unika perspektiv på grund av mångfalden i kunskap och utbildning av vetenskapsmän och främjar innovation och lösning av komplexa problem. Därutöver möjliggörs en menlös, inkluderande och ansvarstagande offentlig sektor, ökar den allmänna förståelsen av offentlig sektor och dess fördelar samt stimulerar till samarbete och nyskapande, Stärker relationen mellan en vetenskaplig gemenskap och samhället och ger människor möjlighet att bidra till att kunskapen tas tillvara på ett aktivt sätt och genom välgrundade beslut. Esta abordagem fortalece a confiança do público na ciência e incentiva a participação cívica, permitindo que os cidadãos se tornem agentes de mudança nas suas comunidades locais, conforme preconizado pelo projeto ECIU SMART-ER, o projeto da UE que financiou as nossas atividades pilototo.

Os episódios do UAU! podem ser revisitados na RTP Spel e ingen kanal Youtube da Universidade de Aveiro. Mer information om serien hittar du här Meddelande om företagsförvärv.