Publicerad: 3 februari 2022

Första SMART-ER-workshop för medborgarforskning med samskapande

1st #SMART_ER Citizen Science co-creation workshop

Workshop om gemensamt skapande: Pilotprojekt för medborgarforskning

SPARA DATUMET: 3 februari 2022 från kl. 10.00 till 13.30 (CET)

Evenemanget kommer att samla ECIU-forskare som arbetar inom SG11 och är intresserade av medborgarvetenskap, med målet att samskapa minst 2 transnationella medborgarvetenskapspiloter, som kommer att få finansiering från SMART-ER-projektet och som måste genomföras under 2022 och 2023.